Innova

879.000.000 đ

  tự động 6 cấp

  xăng

  2.0

865.000.000 đ

  tự động 6 cấp

  xăng

  2.0

750.000.000 đ

  số sàn 5 cấp

  xăng

  2.0

989.000.000 đ

  tự động 6 cấp

  xăng

  2.0