Hilux

913.000.000 đ

  tự động 6 cấp

  Dầu

  2.8

674.000.000 đ

  tự động 6 cấp

  Dầu

  2.4

628.000.000 đ

  số sàn 6 cấp

  Dầu

  2.4

799.000.000 đ

  số sàn 6 cấp

  Dầu

  2.4