Hiace

1.176.000.000 đ

  số sàn 6 cấp

  Dầu

  1GD-FTV