Fortuner

1.426.000.000 đ

  Số Tự Động

  Dầu

  2.8

995.000.000 đ

  Số Sàn 6 cấp

  Dầu

  2.4

1.130.000.000 đ

  tự động 6 cấp

  xăng

  2.7

1.230.000.000 đ

  tự động 6 cấp

  xăng

  2.7

1.195.000.000 đ

  tự động 6 cấp

  xăng

  2.4

1.080.000.000 đ

  tự động 6 cấp

  Dầu

  2.4

1.388.000.000 đ

  tự động 6 cấp

  Dầu

  2.8