Corolla Cross

730.000.000 đ

  tự động vô cấp

  Xăng

  1.8

920.000.000 đ

  tự động vô cấp

  Xăng & Điện

  1.8

830.000.000 đ

  tự động vô cấp

  xăng

  1.8