Camry

1.460.000.000 đ

  tự động 6 cấp

  Xăng & Điện

  2.5

1.185.000.000 đ

  tự động 6 cấp

  xăng

  2.0

1.070.000.000 đ

  tự động 6 cấp

  xăng

  2.0

1.370.000.000 đ

  tự động 6 cấp

  xăng

  2.5