Avanza

544.000.000 đ

  số sàn 5 cấp

  xăng

  1.3

612.000.000 đ

  tự động 4 cấp

  xăng

  1.4