Toyota

658.000.000 đ

  Số tự động

  Xăng

  1.5

860.000.000 đ

  Tự động vô cấp

  Xăng & Điện

  1.8

1.460.000.000 đ

  tự động 6 cấp

  Xăng & Điện

  2.5

1.185.000.000 đ

  tự động 6 cấp

  xăng

  2.0

555.000.000 đ

  tự động vô cấp

  Xăng

  1.0 Turbo

730.000.000 đ

  tự động vô cấp

  Xăng

  1.8

920.000.000 đ

  tự động vô cấp

  Xăng & Điện

  1.8

1.426.000.000 đ

  Số Tự Động

  Dầu

  2.8

635.000.000 đ

  Tự động

  Xăng

  1.5

830.000.000 đ

  tự động vô cấp

  xăng

  1.8