Innova

879.000.000 đ

  tự động 6 cấp

  xăng

  2.0

847.000.000 đ

  tự động 6 cấp

  xăng

  2.0

771.000.000 đ

  số sàn 5 cấp

  xăng

  2.0

971.000.000 đ

  tự động 6 cấp

  xăng

  2.0