Hilux

878.000.000 đ

  tự động 6 cấp

  Dầu

  2.8

670.000.000 đ

  tự động 6 cấp

  Dầu

  2.4

622.000.000 đ

  số sàn 6 cấp

  Dầu

  2.4

772.000.000 đ

  số sàn 6 cấp

  Dầu

  2.4