Corolla Cross

720.000.000 đ

  tự động vô cấp

  Xăng

  1.8

910.000.000 đ

  tự động vô cấp

  Xăng & Điện

  1.8

820.000.000 đ

  tự động vô cấp

  xăng

  1.8