Camry

1.029.000.000 đ

  tự động 6 cấp

  xăng

  2.0

1.235.000.000 đ

  tự động 6 cấp

  xăng

  2.5