Toyota

1.426.000.000 đ

  Số Tự Động

  Dầu

  2.8

630.000.000 đ

  Tự động

  Xăng

  1.5

820.000.000 đ

  tự động vô cấp

  xăng

  1.8

495.000.000 đ

  số sàn 5 cấp

  xăng

  1.5

913.000.000 đ

  tự động 6 cấp

  Dầu

  2.8

674.000.000 đ

  tự động 6 cấp

  Dầu

  2.4

628.000.000 đ

  số sàn 6 cấp

  Dầu

  2.4

544.000.000 đ

  số sàn 5 cấp

  xăng

  1.3

1.176.000.000 đ

  số sàn 6 cấp

  Dầu

  1GD-FTV

799.000.000 đ

  số sàn 6 cấp

  Dầu

  2.4