Toyota

820.000.000 đ

  tự động vô cấp

  xăng

  1.8

490.000.000 đ

  số sàn 5 cấp

  xăng

  1.5

878.000.000 đ

  tự động 6 cấp

  Dầu

  2.8

670.000.000 đ

  tự động 6 cấp

  Dầu

  2.4

622.000.000 đ

  số sàn 6 cấp

  Dầu

  2.4

544.000.000 đ

  số sàn 5 cấp

  xăng

  1.3

1.176.000.000 đ

  số sàn 6 cấp

  Dầu

  1GD-FTV

772.000.000 đ

  số sàn 6 cấp

  Dầu

  2.4

879.000.000 đ

  tự động 6 cấp

  xăng

  2.0

847.000.000 đ

  tự động 6 cấp

  xăng

  2.0